Textová nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

formát DOC (210 kB)
formát PDF (411 kB)

Video nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Vzhledem k velikosti souborů doporučujeme spouštět v případě, že disponujete-li rychlým připojením na internet.

editace stránek
editace formulářů
natažení fotografií
obecné nastavení webu